Vår Personal
Personalen är  HemFresh  största och viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att hålla personalen motiverad. Väl utfört arbete belönas! Vi har regelbundna personalträffar och sociala aktiviteter  för att skapa "vi-känsla". All vår personal får betalda månadskort!

Utbildning
- Samtliga medarbetare har genomgått internutbildning,  Nyanställda hemfräshare  får arbetsplatsintroduktion och
lärs successivt upp våra rutiner. Vi hjälper med svensk språkutbildning för personalen som är nyanlända i Sverige.

Kvalitetspolicy
Att kunderna ska känna sig trygga och nöjda är viktigt för oss därför erbjuder vi ”nöjd-kund-garanti”. Vilket innebär att vi
lämnar garanti på hemstädning, 24 timmar fr.o.m städningstillfället. Att det är samma städerska som utför uppdraget höjer
kvalitet på jobbet. Ger även våra kunder en ökad trygghet.

Försäkringsåtaganden
- För din trygghet  har vi  har ansvarförsäkring för 10 miljoner.
- Personlen är rätt försäkrad hos FORA.