Ungefär 60% av alla nya kunder kommer via rekommendation från redan befintliga kunder. Det är vi stolta över!